Empresa familiar

Presentació de serveis

Les empreses familiars ens enfrontem cada vegada més a situacions complexes, que  afecten tant al destí de l’organització, com al de la família.

A l’empresa familiar hi ha molts avantatges que faciliten aconseguir l’èxit personal i econòmic, basats en dos aspectes fonamentals:  la unió per llaços afectius i les fites comuns.

Tot i això, es donen situacions que alteren la planificació establerta i provoquen forts desacords a nivell personal i professional. Pertànyer a una empresa familiar i patir forts desencontres emocionals, no gestionats, és un obstacle per a la competitivitat de l’empresa.

Per això és necessari prendre mesures i anticipar-se per a gestionar les tensions i crear un entorn sa i més competitiu.

El nostre gabinet és especialista en l’acompanyament emocional i psico-afectiu a famílies empresàries en situacions de canvi i en l’elaboració dels seus protocols de família i en la gestió dels conflictes que hi hagi entre els seus membres.

Donem suport a tots els membres del sistema familiar en el seu marc de referència personal, familiar i empresarial.

Els conflictes més habituals a l’empresa familiar:

Els conflictes més freqüents estan relacionats amb la mateixa relació familiar, el tan freqüent problema de la successió i d’altres, moltes vegades lligats a la falta de professionalització a l’empresa.

 • La successió : És un moment crític que implica problemes a diferents nivells : familiar, empresarial i patrimonial.
 • Superposició de dos sistemes, família i empresa. Existeixen dobles rols i falta de separació en cada àrea.
 • Preferències personals : No diferenciar entre els afectes i el més adequat per a l’empresa, a l’hora d’atribuir sous, responsabilitats i llocs de treball.
 • L’emotivitat que comporta treballar amb familiar, afegeix un component emocional extra.
 • Un sistema excessivament personalitzat a la figura del fundador, que acostuma a no saber delegar i esdevé psicològicament imprescindible.
 • Xoc generacional entre 2 generacions.
 • Falta de regles i situacions problemàtiques.
 • Responsabilitats confoses o desdibuixades, superposició de rols i funciona sense definició clara.

MESURES i ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ

LA SUCCESSIÓ

Establir un pla de successió amb antelació per a superar una situació que pot posar en risc la continuïtat de la família i de l’empresa.

La situació més habitual on els membres de l’empresa familiar requereixen d’un acompanyament emocional, per tots els canvis que comporta, és la successió en la direcció del negoci.

Els problemes trans-generacionals sorgeixen per diferents aspectes :

 • El fundador exerceix el control absolut i no està disposat a cedir-lo.
 • Designació del nou líder.
 • Falta de planificació a la successió.
 • Resistència al canvi.
 • Superposició de rols empresarials i familiars.

Quan la persona fundadora de l’empresa no pot continuar amb la gestió del negoci, ja sigui per decisió o per necessitat, el més natural és que es plantegi, en primera instància, un membre de la família com a “successor”

I tot i que inicialment pugui semblar senzill deixar l’empresa a un membre de la família, no és tan fàcil com sembla. El més recomanable és, una planificació adequada per a garantir l’èxit del procés.

El líder de l’empresa familiar sovint es troba en situacions de conflicte que no sap solucionar o davant la presa de decisions difícils. Això fa necessari el desenvolupament d’habilitats per gestionar les emocions, pròpies i dels altres membres de l’empresa, davant els reptes empresarials i familiars.

El procés de successió, és habitualment més complex a les empreses familiars, a diferència d’altres models, ja que hi ha una càrrega emocional que impacta directament en el nucli de la família.

El primer que ha de succeir a una empresa familiar per a garantir l’èxit de la successió, és que tant el fundador(a) com el successor(a) estiguin alineats en objectius i voluntats.

Però la realitat és, que moltes vegades una lleialtat mal entesa, pot fer que les persones que juguen un o altre paper no es sentin lliures de prendre les decisions més adequades, ja que hi ha aspectes de l’ordre psicològic que no es tenen en compte.

Per tant, és fonamental que la persona que ha de protagonitzar el relleu, desitgi fer-ho. Això ha d’anar per davant de si té les habilitats o està prou format.

En la majoria de processos, no existeix acompanyament emocional necessari per a que el procés finalitzi amb un veritable èxit.

PROTOCOL DE FAMÍLIA

L’eina més habitual per a administrar les problemàtiques que es plantegen, o poden arribar a plantejar-se, és el PROTOCOL DE FAMILIA. L’objectiu és establir les bases per a treballar a l’empresa familiar, garantir la seva continuïtat i enfortir els lligams familiars.

Quan una família empresària, decideix elaborar i implementar un Protocol de Família,  inicia un procés en el que intervenen diferents agents, interns i externs, i sorgeixen les emocions associades a una situació de canvi, com per exemple: por, incertesa, angoixa, canvi de marcs de referència…

BONA COMUNICACIÓ
Mantenir les línies de comunicació obertes. Reunions i trobades dins i fora de feina, respectant el canals oficials de l’organització.

INTENTAR MINIMITZAR EL XOC GENERACIONAL
Acompanyar emocionalment cada decisió que es porta a terme i que serveix per a consolidar una empresa familiar i prevenir els conflictes entre les 2 generacions.

DISSENYAR UNA ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL per a un funcionament racional orientat a la productivitat, sobretot quan l’empresa creix, definint l’estratègia, minimitzant els problemes i definint responsabilitats i sous.

LA MEVA TASCA, CONSISTEIX EN:

 1. Acompanyar el procés emocional que s’inicia amb la confecció i implantació d’un PROTOCOL DE FAMÍLIA.
 2. Acompanyament emocional en els processos de canvi a l’empresa familiar.
 3. Acompanyament emocional al líder de l’empresa familiar.
 4. Acompanyament emocional al successor/a.
 5. Acompanyament emocional als membres de la família empresària.
 6. Aconseguir que tots els implicats superin les dificultats que comporten aquests canvis en l’empresa i treballin en una mateixa direcció pel benestar comú.
 7. Harmonització de les relacions personals família-empresa. A cada procés successori s’incrementa el numero de persones involucrades a l’organització.
 8. Fer conscients les emocions, que sorgeixen arran d’una nova realitat empresarial, i fer un seguiment durant el procés de canvi i la seva resolució.
 9. Millora en la comunicació de l’empresa i de la família empresària com a òrgan de gestió.
 10. Estructuració del temps. És habitual que a les empreses familiars, no hi hagi límits entre el temps empresarial, familiar i personal.
Switch The Language

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.