Coaching transaccional

QUE ÉS L’ANÀLISI TRANSACCIONAL ?

La fita terapèutica de l’Anàlisi Transaccional, és deixar el guió psicològic que decidim a la infància en situacions de intensitat emocional, i que tenia com a funció comprendre el món i sobreviure, i que pot ser, que de manera inconscient encara l’utilitzem. Quan deixem el guió, deixem també els jocs psicològics que el reforcen, podent aleshores, arribar a l’autonomia, pensar, sentir i actuar al servei d’una vida saludable.

A nivell bàsic, dividim la teoria principal en quatre, que són:

 • Teoria de la personalitat
 • Teoria de la comunicació
 • Teoria de jocs
 • Teoria de guió

L’Anàlisi Transaccional (AT) és una filosofia humanista, una teoria de la personalitat i de relacions socials i un sistema de tècniques per a la intervenció psicoterapèutica basada en el seu postulat bàsic “JO ESTIC BÉ, TU ESTÀS BÉ”

Fou creat en els anys 60 als EUA per el psiquiatra ERIC BERNE, de formació psicoanalista, qui en va fer divulgació amb el seu llibre “Jocs en els que participem”.

L’Anàlisi Transaccional, aporta una metodologia clara, amb uns conceptes bàsics expressats amb un llenguatge senzill. És un model profund que permet treballar des de nivells més superficials, fins a facilitar la reestructuració i el canvi personal.

TEORIA DE LA PERSONALITAT

A la seva darrera obra, Berne defineix els estats del jo com a, sistemes coherents de pensament i sentiment, manifestats per als patrons de conducta corresponents. Són els components de la personalitat i els podem classificar en : PARE, ADULT i NEN.

Cada persona durant el dia pot ubicar-se en un estat o un altre en funció del seu mode de sentir, pensar i actuar, segons l’estat del jo en el que es trobi.

La clau és aconseguir l’equilibri i saber quan ens hem de comportar com a Pare, Adult o Nen.

Esquema proposat per Eric Berne, representant el ESTATS DEL JO

TEORIA DE LA COMUNICACIÓ

Berne assenyala que l’ésser humà té una gran necessitat de contacte social, que es classifica en 3 aspectes principals : estímul, reconeixement i estructura.

 • Estímul : Es refereix al contacte físic amb els éssers estimats
 • Reconeixement : Implica que la gent que ens envolta ens prengui en consideració
 • Estructura : Significa desenvolupar un ordre per a la millora de l’ús del temps.

Hi ha interacció social, quan algú dóna una resposta a qui prèviament l’ha estimulada.

La clau, és analitzar el que passa quan “jo dic alguna cosa i tu em respons”. A la primera acció, se l’anomena estímul transaccional i a la segona, resposta transaccional. D’aquesta manera sorgeix la transacció com a unitat bàsica d’interacció social.

Berne anomena transacció al duet “estímul-resposta”

Segons la teoria de l’Anàlisi Transaccional, existeixen 3 tipus de transaccions : les complementàries, les creuades i les ulteriors. Les complementàries, es presenten quan la relació és de igual a igual (Pare-Pare, Adult-Adult, Nen-Nen)

El problema en la comunicació es presenta a les transaccions creuades, quan l’estímul és Adul-Adult i la resposta és Pare-Nen o Nen-Pare. En aquests casos,  la comunicació es trenca.

La transacció ulterior, és la que en Berne, va anomenar JOCS. A aquestes transaccions, hi ha més d’un estat del jo implicats a la vegada.

La meva tasca, consisteix en :

 • Acompanyament emocional al líder de l’empresa familiar
 • Acompanyament emocional al successor/a
 • Acompanyament emocional als membres de la família empresària
 • Aconseguir que tots els implicats superin les dificultats que comporten aquests canvis en l’empresa i treballin en una mateixa direcció pel benestar comú.
 • Harmonització de les relacions personals família-empresa. A cada procés successori s’incrementa el numero de persones involucrades a l’organització.
 • Fer conscients les emocions, que sorgeixen arran d’una nova realitat empresarial, i fer un seguiment durant el procés de canvi i la seva resolució

A totes les famílies, i particularment a les famílies empresàries, necessitem millorar la nostra comunicació. Hem de ser conscients, de quina és la faceta del nostre estat del jo, en la que ens estem expressant i com ens està responent el nostre interlocutor, i així propiciar les transaccions complementàries i evitar les creuades.

TEORIA DE JOCS

Berne va presentar els jocs, com transaccions ulteriors de naturalesa repetitiva. Una transacció ulterior significa que l’individu pretén estar fent alguna cosa, mentre realment està fent quelcom de diferent. Es transmeten 2 missatges a l’hora, un d’ells és un missatge manifest (o a nivell social), i l’altre és un missatge implícit (o a nivell psicològic)

En el best-seller “Games People Play”, Eric Berne exposa múltiples passatemps i jocs, així com la manera de neutralitzar-los.

En el llibre “What do you say after you say hello ?”, anomena el triangle dramàtic elaborat per Stephen Karpman, i segons el qual, al llarg del joc, els jugadors ocupen un dels 3 possibles llocs : perseguidor, salvador i víctima, podent passar d’un a l’altre en qualsevol moment del joc.

Finalment, hi ha la intimitat, que Berne la defineix com una relació lliure de jocs, sincera, amb un recíproc donar i rebre.

TEORIA DEL GUIO DE VIDA

A l’estructuració del temps a llarg termini, la persona pot estar seguint un guió, que Eric Berne defineix com un programa en curs, desenvolupat en la primera infància sota la influència parental, i que dirigeix la conducta de l’individu en els aspectes més importants de la seva vida.

Des de molt aviat, el nen va elaborant el seu propi guió, ja que interioritza les versions de missatges de les figures rellevants : ordres, prohibicions, permisos, etc … que li hagin estat emesos intencionadament de forma verbal i no verbal, i mostrats sense intenció com a model de comportament. El nens, el va interioritzar per la insistents repeticions o per la manera impactant o fins i tot traumàtica, de com els ha percebut.

La persona, tria l’argument de guió a una edat primerenca, en la qual les seves capacitats estan poc desenvolupades, té pocs coneixements i acumula poques experiències vitals. Per això, el programa triat, dista molt del més adequat per a les circumstàncies que aniran sorgint al llarg de la vida. A més, al no tenir plena consciència del guió, tendirà a repetir decisions i accions equivocades, acumular “rackets” i a mantenir-se en posicions existencials nocives.

berna

ERIC BERNE (Montreal 1910 – Califòrnia 1970)

Eric Leonard Bernstein, més conegut como a Eric Berne, va néixer el 10 de maig de 1910 a la ciutat de Montreal (Canadà). L’any 1935 va obtenir el títol de medicina i cirurgia, seguint els passos del seu pare, el qual, va morir de tuberculosi quan ell era un nen. Posteriorment, es va traslladar als Estat Units, on el 1938 va obtenir el títol de psiquiatria a Yale.

Més informació sobre Berne a la Wikipedia

Switch The Language

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.